Hosokawa Micron B.V. ISO 14001-gecertificeerd

Hosokawa Micron B.V. is onlangs gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 14001:2015 inclusief vigerende versie van het onderliggende SCCM-schema. Deze certificering vereist de implementatie van een Milieu Management Systeem, bestaande uit eisen om ervoor te zorgen dat alle processen die verband houden met het milieu routinematig worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerd.

Uniek aan de certificering van Hosokawa Micron B.V. is dat deze niet slechts enkele, maar alle milieuthema's van ISO 14001 omvat: lucht, bodem, energie, afval, water, geluid en gevaarlijke stoffen. Voor elk van deze aspecten geldt wet- en regelgeving, die ook vertaald is in de milieuvergunning van het bedrijf, aangezien Hosokawa is onderworpen aan de EU-richtlijn inzake preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC).

"We richten ons op meerdere manieren actief op duurzaamheid en circulariteit: zowel binnen onze eigen bedrijfsprocessen op onze locatie, als ook in de gehele keten van leverancier tot onze bestaande en toekomstige klanten. Zo dragen we bij aan het verminderen van het energieverbruik en onze ecologische voetafdruk, het verbeteren van de productiviteit, het recyclen van grondstoffen en het hergebruik van afvalstromen." zegt Bert Lasker, QSHE-Manager bij Hosokawa Micron B.V.

"Doel van onze inzet is onder meer het verminderen van ons energieverbruik door het installeren van oplossingen zoals LED-verlichting en een centraal persluchtsysteem en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, door het moderniseren van het machinepark. We evalueren ons milieubeleid ieder jaar om te zorgen dat we over adequate controlemethoden beschikken en het moedigt ons aan om het pad van voortdurende verbetering te blijven volgen."

"Bij onze R&D afdeling speelt de impact op het milieu een belangrijke rol, zodat we steeds betere en slimmere oplossingen ontwikkelen voor de verwerking van poeders, die onze klanten helpen hun eigen doelstellingen voor duurzaam ondernemen te bereiken."

Foto: Minou Damen-Peeters, Sales Manager Industry van TÜV Nederland overhandigt het ISO 14001 certificaat aan Christophe Krug, CEO van Hosokawa Micron B.V. Eveneens op de foto staan QSHE-Manager Bert Lasker en QSHE-medewerkster Eline Liebreks.