NIEUWS

Poeders blijven verrassend

Door Mattijs Raadsen

Ook na meer dan twintig jaar ervaring in de poederverwerkende industrie word ik nog regelmatig verrast door een onverwacht resultaat. Positief verrast. Een verrassing kan immers ook pijnlijk uitpakken als deze tijd en geld kost. Ik doel hier dan ook op een situatie in de ontwikkelingsfase van een project, waarbij de grenzen van het voorspelbare bewust worden opgezocht.

Het opzoeken van de grenzen van een proces is een ‘must’ om zeker te stellen dat er later ruimschoots buiten een gevarenzone wordt gewerkt. Die filosofie is vanouds kenmerkend voor de dagelijkse praktijk in de testcentra van de Hosokawa Group, waar wordt geëxperimenteerd met een grote variëteit aan poeders en processen. Deze testen zijn voor klanten onontbeerlijk om vertrouwen en zekerheid te krijgen over de keuze voor een bepaalde technologie.

Gedateerd?

In een recent engineerings-traject werd Hosokawa verzocht om een intern product-transport met een zo laag mogelijk energieverbruik te realiseren, zelfs als dat zou resulteren in hogere operationele kosten. Het gevolg was dat werd overgestapt van het gebruikelijke pneumatische transportsysteem naar een bakken-elevator. Wat een decennium geleden nog werd bestempeld als 'gedateerd', gold in deze toepassing dus weer als vooruitstrevend en 'meest efficiënt'!

Essentiële eisen

Steeds zijn we op zoek naar de essentiële eisen en ideeën omtrent een project. Bedenk hierbij dat deze eisen en ideeën binnen het projectteam van een klant niet altijd even eenduidig zijn. Toch mag ook dan van ons worden verwacht dat we de hoogste prioriteiten tijdig boven tafel krijgen. Dat is een hele uitdaging in de oriënterende fase van een investeringsproject, waarbij naast een commerciële instelling vooral een technische scholing en veel praktische ervaring is vereist.

Productkwaliteit

Meestal behoort de productkwaliteit tot de hoogste prioriteiten. Hieronder kan vallen: kleur, smaak, vochtgehalte (droogproces), deeltjesgrootte (maalproces), homogeniteit (mengproces), oplosbaarheid en vorm (agglomeratie), en uiteraard de combinaties van deze producteigenschappen. Het is op basis van deze eisen dat een eerste afweging wordt gemaakt voor het te kiezen proces. Bij de selectie van testapparatuur wordt al rekening gehouden met de latere industriële toepassing, zoals een batch- of continue uitvoering van het proces.

Testruimten voor kernprocessen

In de praktijk blijkt het gedrag van bekende (en vanzelfsprekend dat van nieuwe) grondstoffen lastig te voorspellen, zeker als het gaat om nieuwe of aangepaste processen. Hosokawa Group heeft daarom al decennia geleden de principiële keuze gemaakt om alle leverbare technologieën beschikbaar te stellen in testruimten, verspreid over met name Japan en West-Europa. Deze testruimten zijn per vestiging gericht op kernprocessen zoals: mengen, drogen, agglomeratie, breken, microniseren, classificeren, isolatoren en pureren.

Dit artikel is ook gepubliceerd in BULK, editie september 2013

DUURZAME POEDERVERWERKINGSSYSTEMEN

Hosokawa Micron B.V. is ISO 14001-gecertificeerd. Dit betekent dat wij in onze bedrijfsvoering voortdurend aandacht besteden aan het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Zo kunnen we voldoen aan de wet- en regelgeving en milieurisico's beheersen. Daarnaast streven we naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen onze organisatie.

Lees meer