NIEUWS

LITHIUM-ION BATTERIJEN: OPLOSSING VOOR DE DIRECTE RECYCLING VAN PRODUCTIEAFVAL

Nieuw proces waarmee materiaalafval van de productie van lithium-ion batterijen direct door de batterijfabrikant kan worden gerecycled.

Van consumentenelektronica tot elektromobiliteit: de vraag naar lithium-ionbatterijen neemt gestaag toe. Maar de toegenomen productie van batterijen leidt ook tot een grotere hoeveelheid afval tijdens de productie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het sorteren van defecten zoals gaatjes, insluitsels en andere coatingdefecten, door het bijsnijden van randen en afkeur tijdens het verpakken. In totaal wordt ongeveer 10% (afhankelijk van het proces aanzienlijk meer) van de gecoate kathode- of anoderefolies afgekeurd en gerecycled. Met name de waardevolle actieve materialen, d.w.z. het NMC of LFP van de kathodefolie of grafiet-siliciummengsels van de anodefolie, moeten worden verwerkt en direct worden gerecycled zonder onzuiverheden.

DIRECTE RECYCLING ZORGT VOOR EFFICIËNTE PRODUCTIE

Om het afval van kathode- en anodefolie tijdens de productie te kunnen recyclen, heeft Hosokawa Alpine verschillende oplossingen ontwikkeld. "Met directe recycling kan het afval op de productielocatie worden gerecycled en direct worden teruggevoerd in de productiecyclus. Dit maakt de productie efficiënter en het kathode- en anodemateriaal kan bijna volledig worden gerecycled. Bovendien besparen klanten zich de moeite die externe recycling met zich meebrengt", legt Thomas Weischer, Operations Director Recycling Division bij Hosokawa Alpine, uit.

PRODUCTIEAFVAL VERMALEN MET DE ROTOPLEX SNIJMOLEN

Met de Rotoplex snijmolen van Hosokawa Alpine (als onderdeel van het proces) kan het afval dat vrijkomt bij de productie van lithium-ionen op efficiënte wijze direct op de productielocatie worden vermalen en zo worden voorbewerkt voor recycling.

In de eerste stap van dit proces wordt het afvalmateriaal vermalen. Dit gebeurt met de Rotoplex snijmolen van Hosokawa Alpine, die om veiligheidsredenen en ter bescherming van het materiaal met inert gas werkt. De Rotoplex is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kan doorvoersnelheden van 250 tot 3800 kg/h verwerken. De door Hosokawa Alpine ontwikkelde en jarenlang beproefde cross-scissor-cut rotor zorgt voor een zeer lage energie-input in het materiaal en is daarom ook zeer efficiënt. Het toevoermateriaal kan rechtstreeks van de spoelen worden aangevoerd via afwikkelinrichtingen of als "gekreukeld materiaal" via een toevoergoot. Verwerking onder gecontroleerde atmosfeer is altijd gegarandeerd.

Na het voorvermalen met de Rotoplex biedt Hosokawa Alpine verschillende oplossingen voor het delamineren van de aluminium- of koperfolie, d.w.z. het losmaken van het kathode- of anodemateriaal van de dragende folie. Afhankelijk van het proces kan bijna al het actieve materiaal direct worden teruggevoerd in het proces. Indien nodig kan optioneel nog een verdere voorbewerking en fijnmalen volgen, zodat het afvalmateriaal optimaal kan worden teruggevoerd in het coatingproces.

DUURZAME PROCESSYSTEMEN

Hosokawa Micron B.V. is gecertificeerd volgens ISO 14001. Onze certificering omvat alle milieuthema's van ISO 14001: lucht, bodem, energie, afval, water, geluid en gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft Hosokawa Micron een EcoVadis zilveren medaille ontvangen voor haar duurzaamheidsprestaties.

Lees meer