LEGAL

  • Gebruiksvoorwaarden
    Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt.
  • Privacyverklaring
    In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens Hosokawa Micron B.V. verzamelt via haar website(s), wat hiervan het doel is en hoe we met deze gegevens omgaan.
  • Cookiebeleid
    Deze verklaring beschrijft welke cookies deze website gebruikt, wat hiervan het doel is en hoe we met deze gegevens omgaan.

DUURZAME POEDERVERWERKINGSSYSTEMEN

Hosokawa Micron B.V. is ISO 14001-gecertificeerd. Dit betekent dat wij in onze bedrijfsvoering voortdurend aandacht besteden aan het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Zo kunnen we voldoen aan de wet- en regelgeving en milieurisico's beheersen. Daarnaast streven we naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen onze organisatie.