phone-icon
contact-icon
download-icon

Active Freeze Dryer

De Active Freeze Dryer (AFD) biedt unieke mogelijkheden voor het produceren van steriele farmaceutische bulkpoeders in één processtap. Dit resulteert altijd in een fijn, los poeder dat direct beschikbaar is. Materiaalconsistenties kunnen variëren van oplossingen, dispersies tot pasteuze producten en zelfs natte vaste stoffen. De belangrijkste voordelen van deze technologie zijn efficiency, minimale handling en een constante, hoge productkwaliteit.

Vriesdrogen wordt al decennialang industrieel toegepast om voedingsmiddelen en organische materialen te conserveren. Traditionele tray vriesdrogers zijn echter arbeidsintensief. Hosokawa's AFD vriesdroogsysteem heeft dit nadeel niet en is dan ook een grote stap voorwaarts, zowel op het gebied van het vriesdrogen van thermosensitieve producten als poedertechnologie in het algemeen. Dankzij het geroerde vriesdroogproces kunnen verschillende producteigenschappen worden verbeterd zonder nabewerkingsstappen.

De Actieve Vriesdroger is met name geschikt voor farmaceutische toepassingen zoals antibiotica, eiwitten, collagenen en API's.

Active Freeze Dryer Active Freeze Dryer

In de AFD vriesdroger wordt het product eerst dynamisch bevroren in een speciaal ontworpen droogkamer. Of het te drogen startmateriaal nu een vloeibaar, korrelvormig of pasteus product is; de geforceerde beweging in de droogkamer zorgt ervoor dat het bevriest in de vorm van een vrijstromende, vaste korrels.

Werkingsprincipe AFD vriesdroogsysteem

Zodra het product volledig is bevroren wordt een diep vacuüm toegepast, waardoor de sublimatie begint. Warmte wordt via de ketelmantel en dankzij de dynamische omgeving effectief over het product verdeeld. De aanvankelijk grove, bevroren korrels krimpen geleidelijk als de ijsstructuur die het bevroren materiaal verbindt, sublimeert, zodat een los poeder bestaande uit fijne, droge deeltjes overblijft.

Als het oplosmiddel verdwijnt begint de producttemperatuur te stijgen, tot deze gelijk is aan de manteltemperatuur. Dit markeert het einde van het droogproces. Zodra het vacuüm is opgeheven, wordt de droogkamer geopend en kan het poedervormige product worden gelost.

De AFD vriesdroger is geschikt voor diverse farmaceutische toepassingen zoals antibiotica, eiwitten, collageen, API's en elektrolyten.

 • Efficiënt
  Het AFD vriesdroogproces is minder arbeidsintensief dan het traditionele proces met platen (tray dryers). Deze technologie produceert kluitenvrije, vrijstomende poeders in één enkele stap. Dit betekent een significant korter en simpeler proces, zonder handmatige bewerkingen of ontklonteringsstappen, zodat u tijd en geld bespaart!

 • Hoge kwaliteit
  Dankzij de alternatieve en veel snellere methode waarmee de AFD vriesdroger het substraat bevriest, is de structuur van het eindproduct anders en resulteert in de meeste gevallen in een amorfe structuur met een betere (re-)dispergeerbaarheid en vrijstromende eigenschappen. Bovendien is de korrelgrootte van het eindproduct vaak extreem fijn en uniform.

 • Vrij van contaminatie
  De AFD vriesdroger is ideaal voor steriele materialen, want er is nauwelijks gevaar voor contaminatie.

 • Compact
  Het AFD vriesdroogsysteem is een compact apparaat dat veel minder vloeroppervlak vereist dan conventionele tray droogsystemen, die meestal bestaan uit horizontale ketels, vries- en plaathandlingapparatuur. Hosokawa Micron heeft dit alles samengevoegd in één apparaat.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor meer informatie over onze poederprocesapparatuur, neem contact met ons op:

Gerelateerde toepassingen

Beproefde en innovatieve poederprocestechnologieën en systemen voor o.a. mengen, drogen, agglomereren, malen, ziften, compacteren en containment.

Actieve ingrediënten (API's)

Lees verder